Üçevler / Nilüfer / BURSA
0 542 225 66 01
info@progenelektrik.com

HÜCRE BAKIM & TESTLERİ

Orta gerilim hücre bakımı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25.04.2013 tarihli 28628 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımından Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” gereğince yıllık ölçüm ve periyodik bakımlarının ilgili standartlar ve yönetmelikler çerçevesinde yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Orta Gerilim Hücreleri üretim süreci sonrasında TS EN 62271 standardı çerçevesinde rutin, tip ve özel testlere tabi tutulmaktadırlar. Standatın gerekliliğini sağlayan hücreler kullanılmak üzere sahaya nakledilmektedir. Sahada kullanılan hücrelerin ömrünün arttırılması ve güvenirliliğinin sağlanması için hücre bakımlarının (kesici bakımları vb.) yıllık periyodik olarak yaptırılması gerekmektedir.

Orta gerilim hücrelerin tipi, modeli, yer ve konumu itibarıyla ortam ve çalışma şartlarından dolayı Ayırıcıların, Yük Ayırıcılarının, Toprak Ayırıcılarının kontak geçiş dirençleri, bıçak ayarları, mekanizma ayarları zamanla bozulabilmektedir. Sıcaklık, nem ve doğal afetler (yıldırım vb.) hücre içerisindeki ekipmanları ve bağlantı noktalarını olumsuz yönde etkileyebilir.

Orta gerilim hücre bakımlarının yapılması bu sebeplerden dolayı oldukça kritik önem arz etmektedir.

Kesici Kutupları İzolasyon Direnci Ölçümü

  • Test standardı: IEC 62271
  • Vakum ve gazlı kesici tüplerinin izolasyon direnci ölçümlerinde kullanılmaktadır.
  • 0-80 kV gerilim aralığında ayarlanabilmektedir.
  • Portatif,taşınabilir ve saha testleri kullanımlarında oldukça uygundur.
 • Anında test rapor verebildiği gibi port 232 bağlantısıyla bilgisayar çıktılı test sonucu raporları da alınabilmektedir.

 

 

Kesici Kutupları Kontak Geçiş Direnci Ölçümü

 • Kontak direnci test cihazının azami test akımı, 600 Ampere kadar çıkabilir. Tüm test sonuçları test cihazı içinde kaydedilebilir veya mikro yazıcı ile yazdırılabilir.
 • Test akımı: 100 A/200 A/400 A/600 A DC
 • Test standardı: IEC 62271
 • Ölçüm aralığı: 0 ~ 2000 μohm
 • Çözünürlük: 0.1 μohm
 • Hassasiyet: % 0.5 RDG + 0.2 μohm

 

 

Kesici Açma/Kapama Zamanı Ölçümü

 • 12 kanallı kapama ve açma süresi ölçümü
 • Üç fazın açılma ve kapanma süresi ölçümündeki azami fark
 • C-O ve O-C zaman ölçümü
 • Anma işletme sıralama testi
 • Devre kesici kapanma sıçrama süresi ve frekans ölçümü
 • Devre kesici kapanma ve açılma hızı ölçümü
 • Devre kesici hareket süresi, bobin akım zamanı eğrisi ölçümü
 • Devre kesici hareket ve açıklık ölçümü

 

O.G. HÜCRE BAKIMINDA YAPILAN DİĞER İŞLEMLER

 • Ayırıcıların kontak geçiş dirençlerinin ölçümü,
 • Ayırıcı kontaklarının temizliği ve ayarlanması,
 • Ayırıcı Mekanizmasının temizlik ve yağlanması,
 • Basma yüzeylerinin temizliği ve kontrolü,
 • Gövde topraklamasının kontrolü,
 • Ana bara bağlantılarının kontrolü,
 • İzalatör sıkılık ve temizlik kontrolü,
 • G. kabloların sağlamlık, izolasyon durumları ölçümü ve kontrolü,
 • Sigortalı hücrelerde sigortaların fiziksel durumları, gevşeklikleri kontrolü,
 • Pano metal aksamlarının çürük ve aşınma kontrolünün yapılması gerekmektedir.

Ayrıca hücrenin bakımı sırasında, hücre ortam temizliği yapılır. Ortamda alev alacak kimyasal madde akıntı ve artıkları var ise özel temizlik ekipmanları ile temizlenir.