Üçevler / Nilüfer / BURSA
0 542 225 66 01
info@progenelektrik.com

İç Tesisat Uygunluk

Tesislerinizin ve elektrik kullanılan tüm mekanlarınızın iç tesisat kontrolünün yıllık periyodik olarak yapılması gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği açısından tesisatınızın kontrolü ve uygunluk raporunun hazırlanması yönetmelik ve standartlar ile belirlenmiştir. Tesisat elemanları da ömrü olduğu için belli bir süre sonunda deforme olabilirler ve bazen bu elemanlar da zorlanabilirler. Siz tesisatınızın normal çalıştığını düşünürsünüz ancak elektrik tesisatı elemanlarının düzgün çalışıp çalışmadığının kontrolü ancak konusunda uzman elektrik mühendisleri tarafında yapılmalıdır. Tesisatınızı peryodik olarak kontrol ettiğinizde birçok can ve mal kaybının önüne geçebilirsiniz.

Elektrik kullanılan her mekan için

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği,

Topraklamalar Yönetmeliği,

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

ilk olarak ölçüm ve kontrol işlemlerinde göz önünde bulundurulmalıdır. Ölçümler yine yetkin elektrik mühendisleri tarafından gerçekleştirilmelidir.

Elektrik tesisatının kontrolü yapılırken neler yapılmalıdır;

Topraklama ölçümü (Pano, Trafo, Jeneratör, Makineler)

Kaçak Akım Rölesi Testi

Termal Kamera ile ölçüm

Çevrim empedans değerlerinin ölçümü (Makineler, priz)

Koruma ekipmanlarının uygunluğu ve testi (Şalter, Sigorta, ,Röle, Devre kesici)

Etiketleme sistemlerinin doğruluğu

Toprak ve nötr baraların sağlamlıklarını ve bağlantılarının kontrolü

İzolasyon direnç ölçümleri

Tek hat şemalarının kontrolü

Gerilim düşümleri

Dış yıldırımlık kontrolü ve ölçümü