Üçevler / Nilüfer / BURSA
0 542 225 66 01
info@progenelektrik.com

Test ve Ölçüm

Tüm test ve ölçümlerimiz EKİPNET kaydı olan alanında uzman personelimiz ve düzenli kalibrasyonu yapılmış ve belgelenmiş test cihazlarımız ile yapılmaktadır.

  • TTR TRAFO ÇEVİRME ORANI TESTİ

Fabrikada ve sahada yapılan testlerden olan çevirme oranı testi, trafo sargılarının sarım sayılarının imalat, etiket değerlerini ve projeye uygun olup olmadığını tespit eder. Bu test ile iletkenler arası kısa devre ve kopukluk olmadığını ölçebiliriz.

  • TRAFO SARGI DC DİRENÇ TESTİ

Sargı direnç değerlendirmesi; hem fabrika deney sonuçları hem de daha önce ölçümlenen değerlerin yeni bulunan değerlerle kıyaslanması ile yapılmalıdır. Ölçülen değerlerin birbirine yakın olması istenen, gereken bir durumdur.

  • TRAFO DC İZOLASYON TESTİ

Transformatör sargıları ile toprak arası izolasyonu ve transformatör sargıları arasındaki izolasyon durumunun belirlenmesi ve işletme sırasında yapılacak ölçümlere referans oluşturması amacı ile izolasyon direnci ölçümleri yapılır. İzolasyon direnci ölçümlerinde elde edilen sonuçlarla birlikte, periyodik aralıklarla yapılan ölçümlerin karşılaştırılmasıyla, transformatörün izolasyon durumu ile ilgili değerlendirmelerin yapılması gereklidir.

  • YAĞ TESTİ

Delinme Gerilimi: Belli koşullar altında ve enerjili iki elektrot arasında bulunan bir yalıtım yağının, delindiği veya dayandığı gerilimin volt olarak değeridir. Yağın izolasyon derecesini gösterir. Yağda bulunan suyun miktarı ve partikül sayısı, bu ölçümün sonucuna direk etki eder.

  • TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ

Tesislerde son kullanıcı noktalarındaki koruma iletkeninin kesiti, çevrim empedansı ve topraklama değerlerinin belirlenen ölçüm standartlarına göre iş sağlığı ve güvenliği açısından uygunluğunun tespit edilmesi gerekmektedir. 21/08/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır.

  • TERMAL KAMERA ÖLÇÜMLERİ

Tesislerde kullanılan elektrik makinaları ve diğer makinalarda gözle görülmeyen IR ışınları oluşmaktadır. IR ışınlarının neden olduğu ısı değişimlerinin periyodik olarak ölçülmesi ve bunlara bağlı arıza tespiti yapılması gerekmektedir.

  • İÇ TESİSLERİN DENETLENMESİ VE RAPORLANMASI

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve TSE 60364 standardı kapsamında Elektrik İç Tesislerinin Kontrolü yapılmaktadır.