Üçevler / Nilüfer / BURSA
0 542 225 66 01
info@progenelektrik.com

Topraklama Ölçümü ve Raporlanması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 23 Nisan 2013 Tarih ve 28628 sayılı ” İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin” EKIII kısmında yer alan “Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar” bölümünün 2.3 maddesi uyarınca Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner Tesisatı “Her Yıl” kontrol edilmeli ve raporlanmalıdır. Kontrollerin kimler tarafından yapılacağı ve raporlanacağı yönetmeliğin aynı maddesinde belirtilmiştir.

Kontroller 21.8.2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”, 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği” ve 16.06.2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği” ile TS EN 60079 – TS EN 60439 – TS EN 61439 – TS EN 61557 – TS HD 60364-6 – TS 5141 EN 12954 – TS EN 13509 – TS EN 12817 – TS EN 12819 ve Haziran 2007 tarihli TS EN 62305 “Yıldırımdan Korunma” standardında belirtilen hususlara göre yapılır.

“İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü” 270.-354. maddeleri gereği elektrik tesislerinde topraklama yapılması gereklidir. Ayrıca 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin 7. ve 10. maddeleri gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiştir.

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin Ek-P bölümü gereği tesislerin topraklamalarının uygunluğu ile ilgili belirli periyotlarda ölçüm ve muayene yapılması gereklidir.

Periyodik Kontrolün Dayanağı Sayı Tarih;

  • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 28628 24/04/2013
  • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 24246 30/11/2000
  • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği 25494 16/06/2004
  • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği 24500 21/08/2001
  • Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

Her türlü elektrik panosu topraklama ölçümü ve raporlaması ilgili standartlara uygun olarak uzman mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.